Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

Nove korisnike nagra?ujemo Google Ads promotivnim kodovima u vrijednosti od 400 Kn!

Uz kupovinu bilo kojeg Sprint ili Premier web hosting paketa ili registraciju naplatne .hr domene, darujemo Vam promotivni kod za ogla?avanje na Google Ads?sustavu PPC ogla?avanja.

Kome su namijenjeni promotivni kodovi?

Kupcima usluga Plus Hostinga koji imaju Google Ads ra?un koji nije stariji od 21 dan. Promotivni kod u vrijednosti od 400 kuna mo?ete aktivirati nakon ?to potro?ite vlastitih 100 kuna bud?eta na Google Ads ogla?avanje unutar mjesec dana. Ako ste postoje?i korisnik i imate aktivnu neku uslugu Plus Hostinga, potra?ite Va? promotivni kupon u korisni?kim stranicama.

?to je Google Ads?

Google Ads je brz i jednostavan alat za ogla?avanje na Google tra?ilici koji ?e vam omogu?iti da svoje usluge i proizvode promovirate na internetu i do?ete do novih klijenata.

Za?to Google Ads?

Ponekad nije dovoljno imati web stranicu da biste promovirali vlastite usluge ili proizvode na internetu. Puno je va?nije da novi, potencijali klijenti saznaju da va?a stranica postoji. Google Ads oglasi su idealno?sredstvo za promociju va?e web stranice jer vam omogu?uju da se obratite upravo klijentima koji na internetu?tra?e ono ?to vi nudite.

Evo jo? nekoliko razloga:

  • Google je vode?a tra?ilica u Hrvatskoj, s preko 98% tr?i?nog udjela.
  • Google Ads je efikasan na?in ogla?avanja jer pla?ate po Pay Per Click (PPC) principu. Dakle, pla?ate samo kada korisnik klikne na va? oglas i posjeti va?u web stranicu.
  • Kampanje i oglasi kreiraju se brzo i lako, treba vam samo nekoliko minuta za po?etak.
  • Sami kontrolirate koliko ?ete potro?iti i upravljajte sa svojim bud?etom u realnom vremenu.
  • Ogla?avajte tamo gdje ?elite. Ciljajte svoje ogla?avanje na svoj grad, regiju, dr?avu ili cijeli svijet.
  • Zajedno sa SEO alatima, dobiti ?ete najbolji i najefikasniji na?in ogla?avanja va?e stranice.

Saznajte vi?e o Google Ads programu


?

汤姆猫网站你懂得