Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

 

Uvjeti i odredbe za Google Ads kupona

  1. Ponuda je dostupna samo korisnicima s adresom za naplatu u Hrvatskoj. Jedan promotivni k?d po ogla?iva?u.
  2. Da biste aktivirali ponudu: unesite promotivni k?d na svom ra?unu prije 31. prosinac 2019. Kako biste sudjelovali u ovoj ponudi, morate unijeti k?d u roku od 14 dana od dana kada je va?e prvo pojavljivanje oglasa poslu?eno s va?eg prvog Google Ads ra?una.
  3. Da biste stekli pravo na promotivni kredit: va?e ogla?ava?ke kampanje moraju u roku od 30 dana nakon unosa koda prikupiti tro?kove od najmanje 100 HRK, bez uklju?enih poreza. Pla?anje u iznosu od 100 HRK nije dovoljno. Pra?enje tro?kova ogla?avanja do iznosa od 100 HRK po?inje nakon unosa koda.
  4. Po dovr?etku 2. i 3. koraka promotivni se kredit obi?no u roku od pet dana prikazuje u Sa?etku naplate va?eg ra?una.
  5. Promotivni krediti mogu se koristiti samo za budu?e tro?kove ogla?avanja. Promotivne kredite nije mogu?e koristiti za tro?kove koji su prikupljeni prije unosa koda.
  6. Ne?ete primiti obavijest o potro?enom kreditu, a dodatni tro?kovi ogla?avanja naplatit ?e se putem va?eg na?ina pla?anja. Ako ne ?elite nastaviti s ogla?avanjem, mo?ete prekinuti ili izbrisati svoje kampanje u bilo kojem trenutku.
  7. Kako bi va? ra?un ispunjavao uvjete za promotivni kredit, na njemu mora biti izvr?eno pla?anje za Google Ads i mora imati dobru reputaciju.
  8. Cjelokupne uvjete i odredbe mo?ete prona?i ovdje: http://www.google.hr/intl/hr/ads/coupons/terms.html.

?Imajte na umu da?Plus Hosting ne pru?a korisni?ku podr?ku za Google Ads.

汤姆猫网站你懂得