Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Plus Speed hosting

Najbr?i do sada

Kako bi Va?a stranica bila brza kao svjetlost, kreirali smo novi Plus Speed hosting paket na Litespeed web serveru.?

 

Za?to odabrati Plus speed hosting!

Unaprijedite svoje poslovanje

Litespeed server je i do ?est puta br?i u odnosu na Apache web server. To zna?i da ?e se i Va?e stranice u?itavati znatno br?e u usporedbi sa standardnim web hosting okru?enjima.?
Za?to biste se brinuli o limitima poput koli?ine posjete i prometa? Za neometan rad Va?e stranice, svim na?im Lightspeed paketima omogu?ili smo 1 TB prometa.
Za sve na?e hosting pakete koristimo SSD diskove kako bi omogu?ili najbolju mogu?u uslugu na?im sada?njim i budu?im korisnicima.
SSD nosi mnoge prednosti nad HDD diskovima - vi?u sigurnost, br?e upite prema bazi podataka, bolji caching - dobitna formula za Va? website!
?elite saznati vi?e o prednostima SSD diskova?
Pro?itajte na? ?lanak na blogu.
U na? Litespeed paket uklju?ili smo i LiteSpeed Cache - odli?an WordPress plugih za ubrzavanje rada Va?e web stranice. LiteSpeed Cache podr?ava WordPress Multisite i kompatibilan je sa ve?inom najpopularnijih pluginova, uklju?uju?i WooCommerce, bbPress, Yoast SEO, i druge.
Svi podaci svakodnevno se backupiraju, od sadr?aja internetskih stranica te korisni?kih datoteka i aplikacija do svakoga pojedina?nog e-maila. Kopije se svakodnevno migriraju na fizi?ki odvojene backup servere te dodatno repliciraju na backup servere na udaljenoj lokaciji. Ukratko – va?i podaci sigurni su s nama.

Plus Speed hosting

3500,00?kn
2100,00?kn
Godi?nje (PDV uklju?en)
 • 10 GB prostora
 • neograni?en broj e-mail adresa
 • 1 web stranica
 • 1 TB prometa
 • Enterprise SSD premium diskovi
 • Litespeed cache
 • backup na dnevnoj razini
 • besplatna migracija sadr?aja
 • 4 dodijeljene vCPU jezgre
 • 8 GB dodijeljene RAM memorije
 • detaljna statistika
 • FTP ra?uni
 • MYSQL baze
 • HR datacentar
 • 99,96% garancija dostupnosti
 • cPanel administracija
 • php selektor
 • spam za?tita
 • instalacija aplikacija jednim klikom
 • cPanel backup i restore
 • webmail
 • pop3/imap
 • SMTP

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

Va?i klijenti su zahtjevni? Trebate vlastiti server?

Isprobajte na? Plus speed hosting!

汤姆猫网站你懂得