Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Poslovni Mail

Stavite li ruku u more, povezani ste s cijelim svijetom... pjesni?ki re?eno. Implementirate li PoslovniMail u svoje poslovanje, povezati se mo?ete doslovno. Pritom ne morate biti na moru, samo na internetu.

 

poslovni mail

Poslovni mail server za tvrtke

Uz puno poslovnih obaveza te?ko je na?i vremena za rad na vlastitom napretku. Dopustite da vam to pomognemo promijeniti jednostavnim rje?enjem za bolju organizaciju.

PoslovniMail je progresivno, robusno, ali vrlo jednostavno rje?enje koje ?e olak?ati va?e poslovanje, bez obzira na to je li va?a tvrtka velika ili mala. To je kompletno rje?enje za profesionalnu elektroni?ku komunikaciju te poslovanje unutar i izvan tvrtke. Baziran je na proizvodu Hosted Exchange tvrtke Microsoft, a nudi sve napredne funkcije Outlooka i vi?e jer se svi poslovi odr?avanja prebacuju na vanjskog providera. Napredne opcije uklju?uju kalendar, kontakte/adresar, zadatke itd.. Usluga je dostupna na bilo kojoj lokaciji s pristupom internetu.

Uredite svoj globalni imenik s unosima za svaku grupu, korisnika i kontakt koji imate.
Osigurajte svoju komunikaciju e-mailom enkriptiranom vezom koriste?i SSL certifikate.
Ako je ure?aj izgubljen ili ukraden, podatke je mogu?e u svrhu za?tite izbrisati na daljinu putem mre?e i na taj na?in osigurati sigurnost va?ih e-mailova.
S na?im sustavom Pushmail, server svu va?u novu e-po?tu odmah prebacuje va?em e-mail klijentu.
Isti podaci su sinkronizacijom dostupni unutar Outlooka, webmaila te moblnih ure?aja. Raditi mo?ete bilo gdje, bez ograni?enja.
?to mo?e? danas ne ostavljaj za sutra... Nije potrebno odvajati dugo vrijeme za ru?no namje?tanje postavki e-po?te, pustite da to na? servis odradi automatski.

Odaberite svoj sandu?i?

Poslovni mail Start

62,50 kn
mjese?no po korisniku
 • 25 GB prostora za pohranu e-mail podataka, po korisniku
 • 25 GB za Webmail su?elje
 • Pristup putem Outlook su?elja
 • Pristup putem mobilnih ure?aja
 • POP3 protokol
 • IMAP protokol
 • -
 • 6,25 kn za dodatni prostor, po korisniku, po zapo?etom GB podataka, mjese?no

?

Poslovni mail Premium

75,00 kn
mjese?no po korisniku
 • 25 GB prostora za pohranu e-mail podataka, po korisniku
 • 25 GB za Webmail su?elje
 • Pristup putem Outlook su?elja
 • Pristup putem mobilnih ure?aja
 • POP3 protokol
 • IMAP protokol
 • Microsoft Outlook licenca uklju?ena u cijenu
 • 6,25 kn za dodatni prostor, po korisniku, po zapo?etom GB podataka, mjese?no

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

Va?i klijenti su zahtjevni? Trebate vlastiti server?

汤姆猫网站你懂得