Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr
Goran Rudman, Direktor

Na? najva?niji projekt, fitness.com.hr postoji sad ve? 10 godina. Ba? ove godine slavimo obljetnicu i mogu re?i da je Plus hosting s nama od prvog dana, svih 10 godina. Koje god probleme smo imali, ekipa iz Plusa nam je uvijek bila na raspolaganju i voljna pomo?i u rje?avanju svih na?ih tehni?kih problema. Ono ?to svakako cijenimo jesu brzina reakcije i kvaliteta usluge ?to kod Plus hostinga nikada nije manjkalo. U nekoliko situacija bilo nam je ponu?eno da prije?emo kod drugih hosting kompanija, no jednostavno ovo sve ?to smo dobili u ovih 10 godina ne ?elimo zamijeniti samo tako i cijenimo sav trud koji su nam pru?ili sve ove godine. Definitivno najbolja hosting kompanija na ovim prostorima i imaju punu na?u podr?ku i preporuku.

fitnesscomhr logo 300x126
Mario Bajri?, Direktor tvrtke Hyper dizajn d.o.o.

Ve? od prvog susreta vrlo pozitivan je bio dojam kojeg je na nas ostavio tim tvrtke Plus hosting. Usluga i odnos, na na?e zadovoljstvo, godinama se samo pobolj?ava. Korisni?ka slu?ba reagira promptno i efikasno, a servisi iz pozadine na vrijeme nas podsje?aju na nadolaze?e doga?aje i obaveze. Profesionalni odnos, usudimo se re?i, danas je dobio i prijateljsku notu. Stoga, iz profesionalnog i iz prijateljskog rakursa gledaju?i, mo?emo ustvrditi kako je ekipa iz Plus hostinga partner kakvog ?elite zadr?ati i preporu?iti drugima. A to mi nesebi?no ?inimo!

Hyper dizajn d.o.o
Valentin ?urov, managing director

Koristimo razli?ite vrste hostinga, od shared do dedicated, a na tom polju s Plus.hr sura?ujemo ve? 8 godina. Osim tehnolo?ki kvalitetnog hostinga va?na nam je i stru?nost tima te dobro poznavanje serverskih tehnologija. Kao korisnici ?esto smo zahtjevni jer su i na?a programska rje?enja komplicirana, ali kolege s Plus.hr su uvijek susretljivi i profesionalni. ?elim vam puno uspjeha u budu?em radu i nastavak dobre me?usobne suradnje.

Springsoni
Ivan Brezak Brkan, glavni urednik i osniva? Netokracije

Netokraciju zovu 'Techcrunchom jugoisto?ne Europe', ali ona to ne bilo mogu?e bez stalne stru?ne usluge Plus Hostinga - koji garantira vrhunsku dostupnost na?oj publici! Kao mediju nam je izuzetno bitno imati kvalitetan uptime u vremenima kad imamo izuzetne tj. tzv. 'breaking' pri?e koje dovedu velik broj posjetitelja u vrlo kratkom roku. Mnogo hosting tvrtki u takvim situacijama medije ostavlja na cjedilu, ali Plusovi nas nikad nisu iznevjerili.

Jedna specifi?nost medija je i brz razvoj koji ?esto zna?i da na?a rje?enja tra?e prilagodbe hostingu, pri ?emu uvijek mo?emo ra?unati na dobar savjet - u kratkom roku. I rokovi su stavka koja ve?ina izvan medijske industrije ne razumije jednostavno. Rok je u medijima, naime - svetinja. I kad vam za Bo?i? ili Novu godinu ne?to ne radi, ne mo?ete ?ekati podr?ku za dan-dva, jer ?itatelji su tu. Sre?om - i Plus je bio. Za?to? Jer njihova podr?ka nije obe?anje, ve? realnost tako da iako ?u tek za rijetke tvrtke dati ruku u vatru - za Plus ?e to biti uvijek.

Netokracija
Vjeran Vlahovi?, Netgen

Preko trinaest godina oslanjamo se na Plusove stru?njake i njihovu infrastrukturu te nas uvijek iznova odu?evljava kontinuirana kvaliteta usluge, brzina i proaktivan pristup.
Osim Plusa, sura?ujemo i s drugim stranim tvrtkama specijaliziranim za hosting i infrastrukturu, ovisno o preferencama na?ih korisnika. U usporedbi s njima Plus po ni?emu ne zaostaje, dapa?e, uvijek iska?e po izrazito visokoj razini znanja te ujedna?enoj stru?nosti ljudi pred koje se postavljaju profesionalni izazovi.

Plus hosting jednostavno ima sve potrebne elemente da bi prilikom izvebe web projekta mi kao implementatori imali jednu brigu manje – znaju?i da Zvone, Sa?a, Branko, Emanuel, Alesandro ili netko od njihovih kolega budno prate stanje na poslu?iteljima te su uvijek dostupni za savjet, asistenciju ili intervenciju.

netgen
汤姆猫网站你懂得