Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Podr?ka

Bilo kada, bilo gdje

Na?a korisni?ka podr?ka jedan je od segmenata poslovanja na koji smo posebno ponosni i po kojem smo poznati. Stoga, ako kao na? klijent nai?ete na problem, ne brinite se. Sve ?e biti u redu.

 

podrska

Baza znanja

Ovdje mo?ete na?i odgovore na ?esto postavljana pitanja te mno?tvo vrijedih informacija o e-mailovima, domenama i sli?nom. Ako to?no znate ?to tra?ite, iskoristite opciju pretra?ivanja ili pregledajte ?lanke po temema koriste?i opciju pretra?ivanja po kategorijama.

?

Ticket

Ako jo? niste na? korisnik, po?aljite e-mail upit na support@plus.hr ili ispunite kontaktni obrazac.

Ako ste na? korisnik, obratite nam se putem svog Plus profila. Sva korespodencija s Plus Hostingom putem ticketa, uklju?uju?i prethodna pitanja i savjete, bit ?e vidljiva na jednom mjestu unutar Va?eg Plus profila. ?ak i u slu?aju nedostupnosti ili gubitka poruka vlastite elektroni?ke po?te.

?

Chat

Za hitna pitanja i pomo? obratite nam se putem live chata.

Kako bi ste pokrenuli chat, kliknite ovdje.

Na?i klijenti o nama

汤姆猫网站你懂得