Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

VPS serveri

Iako se iz po?etka mo?da ne ?ini tako, imati previ?e mo?e biti jednako ograni?avaju?e kao i imati premalo. U svemu je klju?no na?i pravu mjeru. Me?u poslu?iteljima mnogima su idealni upravo na?i povoljni i fleksibilni VPS serveri.?

 

vps serveri
VPS je poput dedicated servera u malome. Ako ?elite upravljati s neograni?enim brojem domena ili spremiti svoju bazu podataka ili trebate prostor za audio/video streaming, a dedicated server vam je prevelik, onda je VPS pravo rje?enje za vas.
Za sve na?e hosting pakete koristimo SSD diskove kako bi omogu?ili najbolju mogu?u uslugu na?im sada?njim i budu?im korisnicima.

SSD nosi mnoge prednosti nad HDD diskovima - vi?u sigurnost, br?e upite prema bazi podataka, bolji caching - dobitna formula za Va? website!

?elite saznati vi?e o prednostima SSD diskova?
Pro?itajte na? ?lanak na blogu
S VPS-om dobivate vrhunsku uslugu bez suvi?nih tro?kova jer zakupiti mo?ete to?no onoliko resursa koliko trebate. Mogu?nost dodavanja i izmjena komponenti operativnog sustava, mre?nih postavki i softwarea po ?elji potpuno je jednaka kao i na dedicated serveru, samo su tro?kovi kori?tenja znatno ni?i.
Na shared serveru, nagli porast prometa na aplikaciji jednoga korisnika mo?e zna?iti potpuni krah aplikacija svih ostalih korisnika. Kako bi osigurao vrhunske karakteristike i dostupnost va?ih usluga, VPS ima vlastite zajam?ene resurse, ?ime jam?i nesmetan rad va?e aplikacije i u te?kim okolnostima.
Uza standardne pakete pru?amo i cijeli niz dodatnih usluga koje ?e vam olak?ati rad sa svojim VPS-om. Dodatni resursi po potrebi, pristup cPanelu i automatski backup samo su dio na?e ponude.

Prednosti VPS servera

Biste li svaki mjesec pla?ali rentu za 500 kvadrata uredskog prostora sa svim pripadaju?im tro?kovima ako bi vam zapravo trebala samo jedna funkcionalno opremljena soba na vrhunskoj lokaciji? Umjerenost nije odricanje, nego mudra odluka, kako u najmu nekretnina tako i u zakupu hostinga.

Virtualni privatni server je hibridna hosting usluga koja osigurava zajedni?ki hardware s dedicated softwareom. To zna?i da dobivate vlastiti direktan pristup serveru, a s drugim korisnicima istog servera dijelite CPU, bandwidth i RAM. Na VPS-u tako?er mo?ete instalirati ?to god ?elite jer posjedujete memoriju, prostor na disku i CPU, a sigurnost va?ih podataka stru?no je odr?avana. Popularnost VPS-a u porastu je ve? nekoliko godina, a s obzirom na stalni napredak performansi i funkcionalnosti ove tehnologije realno je o?ekivati da ?e se taj trend i nastaviti.

?

Odaberite server po svojoj mjeri

VPS Micro

118,75 kn
mjese?no
 • 1/2 CPU jezgre
 • 512 MB memorije
 • 10 GB prostora
 • 100 GB bandwidtha/mj.

?

?

VPS Medium

600,00 kn
mjese?no
 • 2 CPU jezgre
 • 4 GB memorije
 • 30 GB prostora
 • 300 GB bandwidtha/mj.

?

VPS Large

1,093,75 kn
mjese?no
 • 4 CPU jezgre
 • 6 GB memorije
 • 45 GB prostora
 • 400 GB bandwidtha/mj.

?

VPS XLarge

2125,00 kn
mjese?no
 • 8 CPU jezgri
 • 12 GB memorije
 • 60 GB prostora
 • 500 GB bandwidtha/mj.

Godi?nju pretplatu nagra?ujemo s 2 mjeseca gratis!?
Sve cijene prikazane su s ura?unatim PDV-om (25%).

Svi paketi uklju?uju:

Control Panel mogu?nosti

 • restart (reboot) VPS-a
 • SSD disk
 • reinstalacija operativnog sustava
 • promjena root lozinke
 • statistika performansi i mre?e
 • pristup konzoli (SSH)

Podr?ani operativni sustavi

 • CentOS
 • Fedora
 • Ubuntu
 • Debian

?

?

VPS Large

1468,75 kn
mjese?no
 • 4 CPU jezgre
 • 6 GB memorije
 • 45 GB prostora
 • 400 GB bandwidtha/mj.

?

VPS XLarge

2875,00 kn
mjese?no
 • 8 CPU jezgri
 • 12 GB memorije
 • 60 GB prostora
 • 500 GB bandwidtha/mj.

Godi?nju pretplatu nagra?ujemo s 2 mjeseca gratis!?
Sve cijene prikazane su s ura?unatim PDV-om (25%).
* U navedeni prostor ulazi i operativni sustav servera.

Svi paketi uklju?uju:

Control Panel mogu?nosti

 • restart (reboot) VPS-a
 • SSD disk
 • promjena administratorske lozinke
 • Redovni dnevni backup servera
 • pristup Remote Desktopu (unmanaged usluga)

Podr?ani operativni sustavi

 • Windows 2012 Server R2
 • Windows 2016 Server
 • Windows 2019 Server

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

Provjerite i na?u ponudu Dedicated servera!

汤姆猫网站你懂得