Idi do glavnog sadr?aja
+ 385 52 492 052 Email podr?ka info@plus.hr

Positive SSL

Tra?ite sigurnost? SSL certifikat se koristi kako bi se enkripcijom uspostavila sigurna komunikacija klijenta s web stranicom.

Uz SSL, Va?i korisnici znaju da je Va?a web stranica sigurna!

Naru?ite svoj novi SSL certifikat ve? danas i ostvarite 50% popusta na Positive SSL certifikate.

 

ssl certifikati

?elite samo SSL certifikat bez web hosting paketa?

EV SSL

1.282,70?kn
godi?nje
 • Dodaje zelenu oznaku na adresnoj traci browsera - idealna opcija za web stranice koje zahtjevaju vrlo visoku razinu za?tite
 • Mogu?nost zakupa za glavnu domenu, ali i za poddomene (poddomena.domena.tld)
 • Kompleksnija validacije zbog vi?e razine sigurnosti (telefonski te obrascem)
 • Vrijeme izdavanja 1-10 dana
 • Maksimalan period zakupa 1 godina

?

?

PositiveSSL Wildcard

1.175,00 kn
godi?nje
 • Omogu?ava za?titu glavne domene te svih poddomena
 • Oblik *.domena.tld
 • Vrijeme izdavanja 1-2 sata
 • Maksimalan period zakupa 1 godina
 • ?
 • ?

Igrajte na sigurno

SSL certifikati op?e su prihva?eni mehanizam podizanja sigurnosti internetskih stranica na vi?u razinu i dana?nja su norma za jamstvo sigurnosti na internetu. Koriste?i SSL, komunikacija browsera s web serverom je enkriptirana te osigurava trenuta?no najvi?i nivo sigurnosti. Ovi certifikati temelj su povjerenja u va?e internetske stranice jer dana?nji korisnici pozorno pregledavaju internetske stranice na kojima kupuju tra?e?i znakove (ne)sigurnosti.

SSL certifikatom mo?ete nenametljivo i provjereno potvrditi da je va?a internetska stranica sigurna. Naime, kada je certifikat uspje?no instaliran na poslu?itelju, protokol HTTP izmijenit ?e se u HTTPS (gdje S stoji za ?siguran“) a preglednik ?e pokazati uo?ljivu ikonu lokota.

Plus Hosting je ovla?teni zastupnik vrhunskog Positive SSL certifikata za Republiku Hrvatsku. Positive SSL osigurava 256-bitnu enkripciju i prepoznaju ga svi suvremeni internetski preglednici.
Budu?i da nije potrebna nikakva dodatna dokumentacija, nakon ?to u nas naru?ite svoj certifikat mi ?emo za vas odraditi instalaciju i zakup.

?Akcijska cijena s 50% popusta vrijedi za zakupe i obnove va?ih certifikata, ali obnoviti se mo?e najranije 30 dana prije isteka.

Sve o prelasku na HTTPS ?itajte na na?em blogu:

Za?to bi trebali koristiti SSL na svojim web stranicama?

Trebate pomo? pri kupnji?
Kontaktirajte nas!

Na?i klijenti o nama

Va?i klijenti su zahtjevni? Trebate vlastiti server?

汤姆猫网站你懂得